Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

After upgrading to Firefox 7, sites periodically take a very long time to load.

 • 13 απαντήσεις
 • 108 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 1104 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από tyblackwing

more options

Ever since upgrading to Firefox 7, I've experienced an intermittent issue where, upon trying to load a site, the status bar says "Connecting...", and sits there without loading anything for several minutes. This typically happens after several minutes of normal use. During this time, Firefox is unable to connect to any site. It is also unable to check for updates. There are no error messages; it simply displays the "spinning wheel" icon and provides no further feedback.

Closing the tab where the problem initially occurred doesn't help, but completely closing down and restarting Firefox does. However, the problem typically reoccurs after several minutes of normal use following a restart.

No other application is affected. Internet Explorer, MSN Live Messenger, Thunderbird, and other network applications continue to operate normally during the period that Firefox is unable to load sites.

I do not believe that it's a firewall issue. The problem occurs even when all firewall software - including the built-in Windows Firewall - has been disabled.

Additionally, if I just let Firefox "spin" for several minutes, the problem abruptly clears up on its own, and the site I'd originally requested loads normally. As with a restart, when the problem has cleared up in this fashion, it typically reoccurs after several minutes of normal use.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη DavidJProkopetz

Επιλεγμένη λύση

Type about:config in the Location (address) bar and press the "Enter" key. When you see a warning, click I'll be careful, I promise! button.

-> In the Filter bar, type network.http.max-connections

 • Right click the preference network.http.max-connections and choose Modify
 • change the value to 30 or 48
 • click OK

-> Close the about:config tab

 • Restart Firefox.

Check and tell if its working.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 7

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Is it bad form to reply to my own question? Anyway, I received a recommendation via another forum to try a fresh install after fully removing Firefox 7 from the system via Add/Remove Programs. I did so; the problem didn't go away.

more options

I have this same problem. I updated to 7.0.1 and now it takes a very long time for some websites to open. I get the spinning circle saying connected, but it takes minutes for the page to load. This didn't happen in any previous versions and I have been using Firefox on this PC since version 4. It isn't a wireless problem because Steam still connects and I can use Internet Explorer without it slowing down. I like Firefox much better, but this problem is forcing me to use IE instead. It only happens some times and other times the site load quickly like normal. I thought that shutting down Firefox and reopening would help (which is a pain), but that doesn't even always work.

I have tried a complete uninstall/reinstall and I ran a registry cleaner before reinstallation.

I use PC tools Spyware Doctor if that has anything to do with it, but I don't think it's blocking anything as I have been using Firefox for years with this PC and that antivirus.

Edit: I am running Windows 7 Ultimate 64bit, with 8 GB of ram, quad core extreme, and dual NVIDIA 280m graphics cards. I don't know what other info would be helpful.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη tyblackwing

more options

I should clarify that once the problem starts happening, it's not just one particular site that's affected. The *act* of trying to load a site seems to trigger the problem, but no one site does so consistently, and once the problem has occurred, *no* site will load until I completely close down and restart the browser (or wait a few minutes for it to clear up on its own).

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη DavidJProkopetz

more options

-> Clear Cookies & Cache

-> Clear the Network Cache

Perform the suggestions mentioned in the following article:

Check and tell if its working.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Hasan

more options

No dice, I'm afraid. I already tried clearing my cookies, clearing my network cache, and even doing a clean reinstall. In addition, disabling IPv6 and DNS pre-fetching doesn't seem to have had any effect, and none of the other suggestions in the linked article seem applicable given the symptoms I'm experiencing.

more options

Επιλεγμένη λύση

Type about:config in the Location (address) bar and press the "Enter" key. When you see a warning, click I'll be careful, I promise! button.

-> In the Filter bar, type network.http.max-connections

 • Right click the preference network.http.max-connections and choose Modify
 • change the value to 30 or 48
 • click OK

-> Close the about:config tab

 • Restart Firefox.

Check and tell if its working.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Hasan

more options

That seems to have improved matters, but the erratic and intermittent nature of the problem makes it difficult to say for certain. I'll get back to you tomorrow - if it goes 24 hours without recurring, I'm prepared to call it solved.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη DavidJProkopetz

more options

Running about 7 tabs open at startup, this has always worked fine, here is the problem and the sequence of events leading up to hope. Any suggestions would be appreciated:

Background:

  Mozilla updated me to 7.0 automatically a few days ago, no problems
  Yesterday they auto updated me to 7.0.1, now it won't connect (random tabs of the seven)
    Scaled back to 3 tabs at start now it connects but after a minute of so, the icon in the tabs just spinning and it isn't connected.
  When an open tab is spinning or trying to connect all other tabs sit and wait (my performance monitor shows CPU usage through the roof)
    Scaled back to one tab the same thing, ran with plugins disabled/safe mode
    Reinstalled Firefox, disabled the Norton firewall to test, same thing
    Checked the application setting on the firewall, it is set to allow or auto
    I downloaded Firefox 8 beta same issue, went back to 7.0.1 same issue
Any suggestions would be appreciated, never happened until the upgrade to 7.0.1 
    

This problem manifests itself as slow to connect, never connects, poor performance, high cpu usage etc

Comments on this issue are all over the web, LETS GET A FIX ON THIS please.

  BTW IE 8 and Chrome work fine, I've tried the suggestions above

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη fromthebeginning

more options

Here is the fix, the problem is you dont have to setup memory at 30 but 48, Firefox Stop Loading Pages FIX

more options

Thanks for the recommendation I will try it, test and get back to the group.

more options

Thanks looks like a fix!!!!!!!!!!!!!!!! Tried it 4 hours ago, multiple (up to 12) tabs running, ran video's from different sites simultaneously and have not had any recurrences of the issue.

Appreciate your recommendations.

more options

Sorry for the delayed response. Changing max-connections to 48 seems to have cleared the problem right up. I have noticed a moderate reduction in performance on sites with very large numbers of images, though - hopefully we'll get a fix to the underlying issue of Firefox choking on too many concurrent connections at some point.

more options

This fixed it. Thank you mha007. Changed it to 48 and Firefox works great again now. I was afraid I was going to have to use IE lol.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη tyblackwing