Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I get my touchpad scroll to work in FF 6. It works every where else, so it is not the touch pad

  • Καμία απάντηση
  • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

Since I've updated to FF 6 my Touchpad will not scroll up or down

 Touchpad will scroll in IE8 so I know it works.. When I hook up a external mouse I can scroll in FF6 I've tried different settings for the touchpad in FF6 and still fails to scrolls.