Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Google Plus 1 image doesn't appear; neither do colors of headline text. (No problem with Safari or Chrome)

  • 3 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I added Google +1 to my site. It appears with no problem in other browsers. In Firefox there's no image only the text "recommend this on Google".

My headlines are in red on all other browsers -- just black in Firefox.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Make sure that you allow pages to choose their colors and that you haven't enabled High Contrast in the Windows Accessibility settings.


more options

Thanks. Colors are now there, as is the Google plus image.