Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I import an ics file into Google calendar, please?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
more options

On the cricinfo website it reads..... Download the fixtures

Cricinfo is offering a great service whereby you can download fixtures in the iCalendar format, which works with Microsoft Outlook 2007 or better (sorry, Outlook 2003 and older are not supported), Windows Calendar, Windows Live Calendar, Google Calendar, Mozilla Sunbird, iCal, Yahoo Calendar and more! This means you will be automatically reminded on the day of the each match that a game is about to begin.

How to use...

1. Download the .ics file by clicking on the link below and selecting "Save" (Internet Explorer) or "Save to disc" (Firefox):

Download NatWest Series [India in England] fixtures

2. Use the application of your choice to import the .ics file that you just downloaded.

I can't seem to be able to import the file into Google calendar.

On the cricinfo website it reads..... Download the fixtures Cricinfo is offering a great service whereby you can download fixtures in the iCalendar format, which works with Microsoft Outlook 2007 or better (sorry, Outlook 2003 and older are not supported), Windows Calendar, Windows Live Calendar, Google Calendar, Mozilla Sunbird, iCal, Yahoo Calendar and more! This means you will be automatically reminded on the day of the each match that a game is about to begin. How to use... 1. Download the .ics file by clicking on the link below and selecting "Save" (Internet Explorer) or "Save to disc" (Firefox): Download NatWest Series [India in England] fixtures 2. Use the application of your choice to import the .ics file that you just downloaded. I can't seem to be able to import the file into Google calendar.