Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox is not prompting to save password for specific user on specific site. How can I correct this?

  • Καμία απάντηση
  • 11 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
more options

I am using saved passwords feature. The site in question is a common webmail site. I have more than one account for this site. Usernames and passwords for each account were stored in Firefox 'Remember Passwords' feature. I unintentionally deleted one entry from the dropdown list that is displayed when I go to the site's login page. Now, when I log in to this account, Firefox will not prompt to save the password. If I display my saved passwords list, there are entries for the other accounts on this site, but none for the user account in question. The Saved Passwords 'Exceptions' list is empty. How can I get Firefox to re-prompt to save the password for this user on this site? (Note: When I speak of 'user', I am not referring to user account on the PC or a specific Firefox user profile.)