Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cannot add to my main bookmark page

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
more options

I press the bookmark tab and a list of bookmarks that were imported from IE come up. If I add a bookmark, instead of being placed in this list, it goes into an unsorted folder. This is annoying to have to scroll to the bottom and open this folder, then click the link. I opened the show all bookmarks window, but I cannot find the location of my main bookmarks. I can delete from the main bookmarks, but cannot add to them. I have previously added bookmarks, but now it is not working. I did upgrade firefox recently, but not certain when this problems started. Please help with this.