Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have tried to update Firfox 5.0 to 6.0 and I get a message "publisher couldn't be verified. When I tried to open a full copy of 6.0 I get a message. "file corrupt. Can you give me any suggestions?

  • 2 απαντήσεις
  • 31 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 46 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από roy.chamberlain

more options

I tried to update two laptops with the same results. I am told that the file is corrupt when trying to install the full version. I am told that the publisher could not be verified when I try to update from version 5.0 and when I continue to upgrade, I am informed that the file is corrupt.

I am running Norton Internet Security.

Επιλεγμένη λύση

Download latest Firefox version from one of these links:

Uninstall your current Firefox

Installing Firefox on Windows (use the Downloaded latest Firefox installer)

Check and tell if its working.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Download latest Firefox version from one of these links:

Uninstall your current Firefox

Installing Firefox on Windows (use the Downloaded latest Firefox installer)

Check and tell if its working.

more options

Uninstalling Firefox and then deleting the Mozilla directory and downloading and installing the full version 6.0 worked. Thank you for your help.