Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I save tabs between sesions inTabs with Panorama.Or is it not possible?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Tony

more options

Panorama is good BUT have not as yet found a way to SAVE Groups of tabs from sesion to sesion. IE if I have two groups one named tony and the other named tools. If I shut Firefox down and then start a NEW session ther does not seem to be a way to open them again. Or am I being thick? Tony

Επιλεγμένη λύση

App (pinned) tabs and Tab Groups (Panorama) are stored as part of the session data [1] in the file sessionstore.js [2] in the Firefox profile folder [3].

Make sure that you do not use "Clear Recent History" to clear the "Browsing History" when Firefox is closed because that prevails and prevents Firefox from opening tabs from the previous session.

It is also possible to use the "Show my windows and tabs from last time" setting, that is usually a more reliable way to restore session data.

If you use cleanup software like CCleaner then make sure that Session is unchecked in the settings for the Firefox application.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

App (pinned) tabs and Tab Groups (Panorama) are stored as part of the session data [1] in the file sessionstore.js [2] in the Firefox profile folder [3].

Make sure that you do not use "Clear Recent History" to clear the "Browsing History" when Firefox is closed because that prevails and prevents Firefox from opening tabs from the previous session.

It is also possible to use the "Show my windows and tabs from last time" setting, that is usually a more reliable way to restore session data.

If you use cleanup software like CCleaner then make sure that Session is unchecked in the settings for the Firefox application.

more options

Thank you for the clear and PROMPT reply. Tony