Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

After exiting home, ready to turn off my computer, I have suddenly started getting full page ads on the screen for everything under the sun.

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από HenryG

more options

I delete home page ready to turn off computer. On the screen is a full page advert, always different, and unconnected with any internet sites I have visited. It only started recently.

Επιλεγμένη λύση

Sounds like a dose of Malware.

Install, update, and run these programs in this order. They are listed in order of efficacy.
(Not all programs detect the same Malware, so you may need to run them all to solve your problem.)
These programs are all free for personal use, but some have limited functionality in the "free mode" - but those are features you really don't need to find and remove the problem that you have.
Note: If your Malware infection is bad enough and you are mis-directed to URL's other than what is posted, you may have to use a different PC to download these programs and use a USB stick to transfer them to the afflicted PC.

Malwarebytes' Anti-Malware - http://www.malwarebytes.org/mbam.php
SuperAntispyware - http://www.superantispyware.com/
AdAware - http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
Spybot Search & Destroy - http://www.safer-networking.org/en/index.html
Windows Defender: Home Page - http://www.microsoft.com/windows/prod.../default.mspx
Also, if you have a search engine re-direct problem, see this:
http://deletemalware.blogspot.com/2010/02/remove-google-redirect-virus.html

If these don't find it or can't clear it, post in one of these forums for specialized malware removal help:
http://www.spywarewarrior.com/index.php
http://forum.aumha.org/
http://www.spywareinfoforum.com/
http://bleepingcomputer.com

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sounds like a dose of Malware.

Install, update, and run these programs in this order. They are listed in order of efficacy.
(Not all programs detect the same Malware, so you may need to run them all to solve your problem.)
These programs are all free for personal use, but some have limited functionality in the "free mode" - but those are features you really don't need to find and remove the problem that you have.
Note: If your Malware infection is bad enough and you are mis-directed to URL's other than what is posted, you may have to use a different PC to download these programs and use a USB stick to transfer them to the afflicted PC.

Malwarebytes' Anti-Malware - http://www.malwarebytes.org/mbam.php
SuperAntispyware - http://www.superantispyware.com/
AdAware - http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
Spybot Search & Destroy - http://www.safer-networking.org/en/index.html
Windows Defender: Home Page - http://www.microsoft.com/windows/prod.../default.mspx
Also, if you have a search engine re-direct problem, see this:
http://deletemalware.blogspot.com/2010/02/remove-google-redirect-virus.html

If these don't find it or can't clear it, post in one of these forums for specialized malware removal help:
http://www.spywarewarrior.com/index.php
http://forum.aumha.org/
http://www.spywareinfoforum.com/
http://bleepingcomputer.com

more options

Thank you for your advice. Working down your list I have got as far as Spybot and the issue now seems to be resolved. Many thanks.