Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why there is no site title in Firefox title bar?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 79 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I'v just upgraded to Firefox 5, and there is no site title in Firefox's title bar, as it used to be in 3.6. Do I need to activate it somewhere in options, or it's something else? Thanks in advance!

Επιλεγμένη λύση

You do not see the title in the title bat if the menu bar is hidden (View > Toolbars) and the orange Firefox button is displayed.

  • Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.
  • Use "Firefox > Options" instead if the menu bar is hidden.

You can look at this extension.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

You do not see the title in the title bat if the menu bar is hidden (View > Toolbars) and the orange Firefox button is displayed.

  • Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the Menu Bar is hidden.
  • Use "Firefox > Options" instead if the menu bar is hidden.

You can look at this extension.

more options

Hello, Cor-el, thanks for reply!

Indeed, I had my menu bar hidden, but now this works in different way than in 3.6 - I had menu bar hidden there, too, with title still displayed. Anyway, I'll have to accept that change. Thanks once again! :)