Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why do Hyperlinks clicked in Outlook cause General application error and do not open

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
more options

When a hyperlink is selected inside an email in Outlook by clicking an error box opens "General Application Error" and it repeats the hyperlink address and says it is a general fault. This is a recent development as hyperlinks used to open a few days ago. Firefox V6 and Outlook V12, both updated today with no change on error.

When a hyperlink is selected inside an email in Outlook by clicking an error box opens "General Application Error" and it repeats the hyperlink address and says it is a general fault. This is a recent development as hyperlinks used to open a few days ago. Firefox V6 and Outlook V12, both updated today with no change on error.