Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I'm running Windows 7 on an HP Pavillion p6727c - AMD Athlon II 640 processor. In Firefox, no matter which tab I'm in, if I hit the "home" icon I get every open tab duplicated. How can I disable this feature? Thanks.

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

How do I get rid of duplicate tabs when I hit the home icon?