Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

FF Hangs immediately on some websites but within a short time hangs on any and all and have to reboot to close it.

  • Καμία απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

Just reformatted and reinstalled XP. Installed and updated AVG free first thing then downloaded and installed FF 5.0.1. Immediately after starting FF, it hangs. I close it and try to open again and get "Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Firefox process, or restart your system." Closing it in TM does not work. Have to reboot. Tried multiple different sites and even tried safe mode. Sites that initially come up hang very quickly or if i click on something. Have already disabled virus protection but no change. have run virus and malware scans but nothing. Oh...even tried IE and the same thing happens.

Just reformatted and reinstalled XP. Installed and updated AVG free first thing then downloaded and installed FF 5.0.1. Immediately after starting FF, it hangs. I close it and try to open again and get "Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Firefox process, or restart your system." Closing it in TM does not work. Have to reboot. Tried multiple different sites and even tried safe mode. Sites that initially come up hang very quickly or if i click on something. Have already disabled virus protection but no change. have run virus and malware scans but nothing. Oh...even tried IE and the same thing happens.