Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

On MacOS - Firefox:Preferences:Sync:Set Up Firefox Sync:Create a New Account -- asks "Please enter the master password for the Software Security Device." ???What password is it asking for?

  • 6 απαντήσεις
  • 21 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 317 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

Question On MacOS - Firefox:Preferences:Sync:Set Up Firefox Sync:Create a New Account -- asks "Please enter the master password for the Software Security Device." ???What password is it asking for?

Επιλεγμένη λύση

Hi!

That's the Master Password you set for your browser. There's more info here: Use a Primary Password to protect stored logins and passwords

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 5

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi!

That's the Master Password you set for your browser. There's more info here: Use a Primary Password to protect stored logins and passwords

more options

thanks.

It would be helpful if they would use the same terminology, i.e., "Please enter your Firefox Master Password". I don't even recall setting that up...

more options

I have the master password and have entered it numerous times, but the request for password continues to come up. What does this mean regarding the syncing of my devices, and what can be done?

more options

Same here. I have a MacOS Master Password, and up until about last week I could enter that each time the Software Security Device drop-down showed up, and all would be fine. Now that master password no longer works for me, and the annoying drop-down box just keeps popping up and popping up and ...

more options

hi...i've never set a master password for firefox, but in dealing with a cabling issue earlier today, leaned down over my keyboard, and pressed into it with my chest. Firefox was on at the time, but when I came back up, low and behold I'd hit a combination of buttons, I suppose, that has locked it. There is no password, of which I am aware, or that I have ever used. I am also the only one with access to this particular machine. Not a big fan of the lockout:) Any thoughts you all might have about how to undo this business, would be appreciated. Thanks.

more options

@vanderfurff

Please Ask a new question and provide the requested information.

Doesn't sound like your problem is related to the topic being discussed in the older thread - Master Password with Firefox Sync on an Apple Mac computer.