Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Can't use Widevine Media Transformer Plug In from Dish with Firefox 5.0...says incompatible...how can this be fixed?

  • Καμία απάντηση
  • 157 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
more options

When trying to download the Widevine Media Transformer Plug in to watch on-line movies from Dish, I get the message that the Plug in is not compatible with Firefox 5.0...Dish says it is ... how can I use this with Firefox 5.0?