Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I updated my Firefox to 5.0 and now my Kaspersky Password plug-in no longer works. Spoke with them and they do not have a compatible update yet, so I want to go back to Firefox 4.0. How do I do that?

more options

I love the Kaspersky Pure Password program and us it constantly! After updating my Firefox browser from 4.0 to 5.0... I found that the plug-in for my password program no longer worked!

I emailed them and they do not have an update yet that is compatible with Firefox 5.0....

So I need to go back to 4.0 till Kaspersky has an update because I am lost without my password program!

Please help me.

I love the Kaspersky Pure Password program and us it constantly! After updating my Firefox browser from 4.0 to 5.0... I found that the plug-in for my password program no longer worked! I emailed them and they do not have an update yet that is compatible with Firefox 5.0.... So I need to go back to 4.0 till Kaspersky has an update because I am lost without my password program! Please help me.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Due to security vulnerabilities, rolling back to Firefox 4.0.1 is not recommended. Firefox 3.6.18 would be the safer choice.

Here's the process to roll back:

First, I recommend backing up your Firefox settings in case something goes wrong. See Backing up your information. (You can copy your entire Firefox profile folder somewhere outside of the Mozilla folder.)

Next, download and save Firefox 3.6 to your desktop for future installation. http://www.mozilla.com/firefox/all-older

Close Firefox 5.

You could install Firefox 3.6 over it (many have reported success) or you could uninstall Firefox first. If you uninstall, do not remove your personal data and settings, just the program.

Unless you have installed an incompatible add-on, Firefox 3.6 should pick up where you left off. If there are serious issues, please post back with details.

Note: I haven't actually tried this myself!