Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When I first start firefox and load a website from the bookmarks, the address is not filled in to the address bar. This only happens for the initial bookmark...

  • Καμία απάντηση
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

On starting (5.0), and loading a bookmark, the address bar shows "Go to a Web Site" rather than the URL of the bookmark. Any subsequent load of a bookmark or starting new tab corrects this issue.