Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Navigation buttons on this website don't work with Firefox 5

  • 3 απαντήσεις
  • 30 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Go to www.tbg.nu Open any topic with more than 1 msg Click on "Next" or "Prev" at the top. Works fine in Firefox 4 but broken in 5.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Looks like a problem with the code with A.click that is used. Firefox 5 supports click on more elements that previous versions.

onclick="if(document.getElementById('i18').click){i18.click();}else{location.href='/news_show/xxxx';}"
Warning: Element referenced by ID/NAME in the global scope. Use W3C standard document.getElementById() instead. Source File: http://www.tbg.nu/news_show/165859/30 Line: 1

more options

I forwarded your suggestion to the webmaster of the site and the code has now been updated to use document.getElementById() but the problem remains. Do you have any other suggestions?

more options

It looks like Firefox doesn't navigate to the link in that A element, so it would be best to only leave the location part of the onclick code.

onclick="location.href='/news_show/xxxx';"