Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have windows XP but firefox does not recognize my system and says it does not support my system. What can I do to upgrade?

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

While it says you support windows XP it refused to allow me to upgrade.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

For some reason, your browser is identifying your OS as Windows NT4, which is from the 90s. This is the useragent string associated with your question:

Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 YFF35 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)

You may want to reset all manual changes to the useragent. This article describes the steps: Websites or add-ons incorrectly report incompatible browser | Troubleshooting | Firefox Help.

Any luck?