Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I uninstall Coupon Buddy? The company says I need to uninstall the toolbar.

  • 7 απαντήσεις
  • 274 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14205 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από gggcc

more options

Somehow this add-on called Coupon Buddy was installed. It's very annoying and I'd like to remove it. The company says it should be under add-ons. It's not there or under extensions. They now say it's embedded in the toolbar and I have to remove the toolbar. Can anyone tell me what to do?

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

If it's a toolbar you might be able to remove it from Add/Remove Programs (or Programs > Uninstall a Program) from Control Panel.

more options

Found this as part of my SwagBucks Toolbar. If you go into the options for what the toolbar does/displays, you can remove Coupon Buddy. Refresh your browser (and/or refresh your tabs) and you should be good to go.

more options

Same problem here. Mine came with the obnoxiously intrusive Ask search toolbar that comes with LOTS of add-ons etc. Go to you control panel, look for the Ask utility and get rid of it! I have begun returning software that tries to install ANYTHING besides what I purchased on the grounds that it is not what I purchased -- I have enough crapware already without them adding more! So far success all around.

more options

Coupon Buddy seems to be associated with various 3rd party add-ons. I got it through the FreeCoder toolbar, which was published by Conduit Ltd. Other sources include Ask, SwagBucks, & BitTorrent toolbars just to name a few. You can click the icon and check the 'Turn off Coupon Buddy. I'd prefer to shop alone', but I don't have any trust that this add-on will honestly do this. Since we were not made explicitly aware that this was part of our add-on, I doubt it's legit.


* How to disable for firefox: Tools > Add-ons > Extensions

Look through the list for any kind of toolbar or anything toolbar related.

Click Disable and restart firefox. If Coupon Buddy is gone, you've likely found the source. If not, disable every extensions one at a time (and restart firefox each time) to determine which it is.

Once you have found which add-on it's from, go back into the list and click remove (assuming you are prepare to also loose the add-on it is associated with).


* How to disable for internet explorer: Tools > Manage Add-ons > Enable or Disable

In the 'show' dropdown list, select "Add-ons currently loaded in internet explorer"

Look through the list for any kind of toolbar or anything toolbar related.

In the 'Settings' box, select Disable and then press ok. Close your internet explorer and then reopen it. If Coupon Buddy is gone, you've likely found the source. If not, disable every extensions one at a time (and restart internet explorer each time) to determine which it is. If you can't live without this add-on, then you'll have re-enable it.


* These procedures work for me, and I'm using firefox 8.0.1 and internet explorer 7.0 with windows xp home. If you're running a different internet browser version, then the steps to get to the add-on list may be different.

Hope this helps.

PS: Yes, I know mozilla.com is only concerned with firefox issues, but since general internet searches direct you here, I included internet explorer)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη fink3894

more options

This is a particularly aggressive application. It attached itself to a different toolbar that was useful to me (in my case the freecoder toolbar). The only way I was able to get rid of it was to uninstall the freecoder toolbar and then reinstall it from scratch. Prior to doing that, I uninstalled the conduit application from the remove programs menu in the control panel.

more options

I found it wasn't installed until the Freecorder program prompted to install the YouTube download button (appears above the particular youtube video playing). Fortunately, thanks to DownloadHelper this facility probably isn't necessary, so retaining the other aspects of the Freecorder program -- though haven't tried this aspect yet.

more options

You have to kill it in two places. FF must be generating revenue from this.

Goto Add-ons

1) Click on the Plug Ins tab.

   Disable both "Coupon Inc" addons.  For some reason I had two.

2) Click on the Extensions tab

   Disable the "Start Now toolbar"

What a pain.