Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My search field has suddenly becaome an Amazon search!!! How can I change it back to google?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
more options

The search field on the address bar line has become an Amazon search field, including the Amazon logo.How can I return it to Google search?

The search field on the address bar line has become an Amazon search field, including the Amazon logo.How can I return it to Google search?