Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

ie has a select all tabs or current tabs box i want it back?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I.E has an question box when closing a page in a web site.It asks

close all tabs or current tabs? fox is shutting me down complete

and I have to start over every time.duh

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Tools > Options > Tabs > "Warn me when closing multiple tabs"

If you have the orange Firefox button, tap the Alt key or press F10 to call up the classic menu bar.

more options

I guess I wasn't clear. When I am in a website I have to back up page by page. Which is ok until I get to the page which won't let you back up. When this happens you must close that page even if you aren't done with the site. In explorer after hitting close( big red x) you are asked close all tabs or current tabs this a pop up box.

more options

That checkbox should give you the closing multiple tabs warning. If you have it checked and you have more than one tab in the window, and you don't get the warning, something is definitely wrong.

By the way, if the reason you can't go back is that the previous page redirects forward, you can use the history list by right-clicking the back button to skip over the problem page.

more options

Set the pref browser.tabs.closeWindowWithLastTab to false on the about:config page to prevent closing the last tab from closing the browser and make a close button appear if only one tab is open.

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the "Enter" key, just like you type the url of a website to open a website.
If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.
You can use the Filter bar at to top of the about:config page to locate a pref more easily.