Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Where is bookmarks folder located? (Mac OS X 10.6.7)

  • 6 απαντήσεις
  • 16 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21410 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

It's simple. Where is the bookmarks folder for Firefox (latest version) stored on my Mac? (OSX 10.6)

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Your bookmarks are stored in a database file named places.sqlite in your profile folder. To locate, see: Profiles | How to | Firefox Help.

more options

Just FYI, "From your home folder open /Library/, then /Application Support/, then /Firefox/, then /Profiles/. Your​ prof​ile ​fold​er is with​in this​ fold​er. " There is no Firefox folder. There is a Mozilla folder but no bookmarks are in it.

I can get it via Firefox Help/Troubleshooting however.

more options

We need an update to the knowledge base! It's a wiki, so if you are inclined to edit, you certainly can. Improve the Knowledge Base | How to contribute | Firefox Help

more options

Actually, I spoke too soon. When I go the Help/Troubleshooting route, there is a bookmarks.html folder in there, but it's empty.

more options

bookmarks.html is the old format. You can generate a new bookmarks.html file by exporting.

Bookmarks > Show All Bookmarks

Apparently the export feature is harder to find on Mac than Windows. Related thread: I can't find Organize Bookmarks and/or export bookmarks to Safari with Firefox 4 | Firefox Support Forum | Firefox Help.

more options

Make sure that you look in Users to find the Firefox Profile Folder

/Users/<user>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/