Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap

  • 4 απαντήσεις
  • 116 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 19 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Recently unable to access my city's water utility site to pay my bill, I can still access it on internet explorer. error message:

Secure Connection Failed

Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

(Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

First, you need to go to about:config. Then enable ciphers support (e.g. security.ssl3.rsa_rc4_40_md5 set to true and so on).

more options

turns out had to go to options/encryption and check TLS 1.o and I got that answer from the tech support for the water utility company.

more options

An error occurred during a connection to game3.pogo.com.

Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

(Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)


I have tried going to OPTIONS and then ENCRYPTION and BOTH boxes are allready checked (SSL 3.0 and TLS 1.0) I tried unchecking one at a time, unchecking and checking of just about everything under encription.... It used to work fine, not sure when exactly it began this when trying to play SCRABBLE on POGO games....

more options

Which Firefox version are you using (Help > About)?

You can also check the SSL3 and TLS prefs on the about:config page via the location bar.


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).