Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I had a problem with the URL Address Bar/search bar redirecting to other url locations or search engines. Mostly related to Google searches. ... I downgraded to Firefox 3.6, problem stopped.

  • Καμία απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 19 προβολές
more options

I had a problem with the URL Address Bar/search bar redirecting to other url locations or search engines. Mostly related to Google searches. ... I downgraded to Firefox 3.6, problem stopped. This is ether a malfunctioning URL bar in ver. 4 or Firefox is being high jacked by a pluggin or cookie. I had no problem with the same searches and links from IE. When ver 4 gets fixed, I'll upgrade; I've spent 2 weeks trying to fix this myself. The URL address bar does not need to work as a search ber too. There is a separate Bar for that function.

I had a problem with the URL Address Bar/search bar redirecting to other url locations or search engines. Mostly related to Google searches. ... I downgraded to Firefox 3.6, problem stopped. This is ether a malfunctioning URL bar in ver. 4 or Firefox is being high jacked by a pluggin or cookie. I had no problem with the same searches and links from IE. When ver 4 gets fixed, I'll upgrade; I've spent 2 weeks trying to fix this myself. The URL address bar does not need to work as a search ber too. There is a separate Bar for that function.