Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

since upgrade to 4.0.1, FF doesn't recognize which plug-ins/extensions are running...

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

since upgrade to 4.0.1, FF doesn't recognize which plug-ins/extensions are running - so it says i have the default theme enabled, but i don't, and i can't enable it if i try! there are functional issues with theme that is now stuck "on" but i keep removing the theme that is stuck on and it adopts another (non-default) theme, few of which are even supposedly compatible with FF4. why??! if the only solution is to delete all the themes i've ever added - grrrr! this is 3rd time i'm reverting back to an OLD version! please stop releasing half-baked FF4!! i am not looking for perfection, but basic functionality for those of us who can't write code would be nice... finally, while i'm here: pages are also loading verrrrry slooowly. :(