Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Seems faster but horrible keyboard lag on email and my blogsite. Back to 3.xx

  • Καμία απάντηση
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

I installed the latest version which seemed faster than 3.16. However, when I use my email account on Comcast or my blog at Wordpress the characters being typed appear on screen long after I have keyed them. Sometimes the screen is 6 characters or more behind and I am a two or three finger hunt and peck typist. I restored the older version and the problem was corrected.

I installed the latest version which seemed faster than 3.16. However, when I use my email account on Comcast or my blog at Wordpress the characters being typed appear on screen long after I have keyed them. Sometimes the screen is 6 characters or more behind and I am a two or three finger hunt and peck typist. I restored the older version and the problem was corrected.