Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

No login to AVM Fritz!Box 7170 when using Firefox 4.0.1

  • Καμία απάντηση
  • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

If I connect the AVM Fritz!Box 7170 to the host with an Ethernet cable, then type the address fritz.box or 192.168.178.1 the Fritz!Box window appears, but no login form. It says (translated from German) "Could not find the given URL. You will be forwarded to the start side of the Fritz!Box"

If I connect the AVM Fritz!Box 7170 to the host with an Ethernet cable, then type the address fritz.box or 192.168.178.1 the Fritz!Box window appears, but no login form. It says (translated from German) "Could not find the given URL. You will be forwarded to the start side of the Fritz!Box"