Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i just downloaded ff and it won't open i get a message that my profile is missing or unaccessable how do i fix this?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
more options

i have been using ie and wanted to try another browser. i downloaded ff from the official website. after install was done i tried to open ff from desktop icon. i got a message stating "could not open because your profile is missing or unaccaessable". i also have norton 360. norton said the download was safe. how do i fix this?