Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am trying to download add-on F1. It says that I have FF 2.0 but I have FF 4.0.

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από j-me2011

more options

I have upgraded Firefox to 4.0. I have done this several times and it says that it is upgraded, but when I go to do certain things , like download add-on such as F1, I get a message saying that it is not available for Firefox 2.0! I don't think I have ever even had 2.0. ??????????????

Επιλεγμένη λύση

This is typically caused when an add-on changes the user agent string (identifies the version of Firefox). To rectify this you can reset your user agent string.

  1. Type about:config into the location bar and press enter
  2. Accept the warning message that appears, you will be taken to a list of preferences
  3. Locate the preference general.useragent.override, right-click (or control-click) on it and select Reset, this will set the user agent string back to the default in Firefox 4

There are other user agent string settings that may have been modified, but these are no longer used in Firefox 4. You can reset them if you want, for details see https://support.mozilla.com/kb/Websites+or+add-ons+incorrectly+report+incompatible+browser

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

This is typically caused when an add-on changes the user agent string (identifies the version of Firefox). To rectify this you can reset your user agent string.

  1. Type about:config into the location bar and press enter
  2. Accept the warning message that appears, you will be taken to a list of preferences
  3. Locate the preference general.useragent.override, right-click (or control-click) on it and select Reset, this will set the user agent string back to the default in Firefox 4

There are other user agent string settings that may have been modified, but these are no longer used in Firefox 4. You can reset them if you want, for details see https://support.mozilla.com/kb/Websites+or+add-ons+incorrectly+report+incompatible+browser

more options

That worked! Thank you so much!