Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

No sound on web videos like YouTube, Yahoo, etc but sound on them using Chrome. Sound works in Win Vista Home 32 bit and in media players. Just no audio using Firefox 4.0 Unninsdtalled and re installed Adobe Flash 10.2.513.1

  • Καμία απάντηση
  • 23 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 180 προβολές
more options

No sound on web videos but sound if I download them and then play them using any media player ( I use VLC 1.1.2) MP3s play fine. Audio fine on same videos using Chrome. Sound fine on Win Vista Home 32 bit No audio using Firefox 4. Adobe Flash 10.2.153.1 Have un installed and reinstalled it rebooting each time. Same Videos play fine in Chrome so problem must be in Firefox/flash combination. http://www.codecguide.com/fix_for_flash_sound_problems.htm

http://forums.techguy.org/multimedia/490867-fixed-adobe-flash-no-sound.html

No sound on web videos but sound if I download them and then play them using any media player ( I use VLC 1.1.2) MP3s play fine. Audio fine on same videos using Chrome. Sound fine on Win Vista Home 32 bit No audio using Firefox 4. Adobe Flash 10.2.153.1 Have un installed and reinstalled it rebooting each time. Same Videos play fine in Chrome so problem must be in Firefox/flash combination. http://www.codecguide.com/fix_for_flash_sound_problems.htm http://forums.techguy.org/multimedia/490867-fixed-adobe-flash-no-sound.html