Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Adobe XML Data Package opens as blank PDF page

  • Καμία απάντηση
  • 8 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

My clients complete a form on my website that goes to an Adobe PDF form on my website. i simply click on the PDF icon on my administrator website and the data submitted is populated in a PDF form. BUT I just upgraded to Firefox 4...and when I go to open the form instead a blank PDF opens without any data. I uninstalled Firefox 4 and reinstalled 3.6 but same problem. I tried changing the settings under Tools to always open using Acrobat Pro, but that didn't help. The forms open fine in IE8 and Chrome, but not Firefox. HELP!