Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox 4 frequently gives message "Firefox is nnot working" and needs restart

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have been using all the beta releases of Firefox 4, but with the final version I frequently receive the message "Firefox is not working," usually when I have it minimized or am otherwise not actively using it. I did not have this problem before the final release. I am running Windows 7 Home Premium with 4 GB RAM. It does not give me a place to file a crash report. So far I can tell, my Firefox installation and all add-ons u to date and compatible with Firefox 4.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

See "Hang at exit":


Create a new profile as a test to check if your current profile is causing the problems. See:

There may be extensions and plugins installed by default in a new profile, so check that in "Tools > Add-ons > Extensions & Plugins"

If that new profile works then you can transfer some files from the old profile to that new profile (be careful not to copy corrupted files) See: