Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why does the location bar only perform searches, even typing about:config just returns a google search for "about:config"

  • Καμία απάντηση
  • 8 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
more options

My location bar will only perform web searches and no longer takes the browser directly to web address entered manually. for example typing "about:config" returns the results of a google search for "about:config", typing "http://www.gawker.com" does not take me to gawkers website but rather returns google search results for "http://www.gawker.com".

My location bar will only perform web searches and no longer takes the browser directly to web address entered manually. for example typing "about:config" returns the results of a google search for "about:config", typing "http://www.gawker.com" does not take me to gawkers website but rather returns google search results for "http://www.gawker.com".