Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can App tabs be prevented from appearing as normal tabs at startup?

  • Καμία απάντηση
  • 13 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

I like the App tabs, but when I start Firefox again, all my App tabs open as normal tabs as well. I had closed all of them before closing/restarting Firefox, which is set up to "Show my windows and tabs from last time," so I don't expect them to appear unless I manually go there and click on the App tab icon.

Is there a way to keep using App tabs, but not have them launch as normal tabs at startup?

This behavior is a bit contradictory with the help page on App tabs which says "open as App Tabs", not "open as normal tabs:" "All of the App Tabs you have set when you close Firefox will open as App Tabs when you start Firefox again"

I like the App tabs, but when I start Firefox again, all my App tabs open as normal tabs as well. I had closed all of them before closing/restarting Firefox, which is set up to "Show my windows and tabs from last time," so I don't expect them to appear unless I manually go there and click on the App tab icon. Is there a way to keep using App tabs, but not have them launch as normal tabs at startup? This behavior is a bit contradictory with the help page on App tabs which says "open as App Tabs", not "open as normal tabs:" "All of the App Tabs you have set when you close Firefox will open as App Tabs when you start Firefox again"