Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Cannot open New Window on second display

  • Καμία απάντηση
  • 14 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
more options

If the main Mozilla window, first window that opens, is on a second display you cannot open New Windows. Selecting New Window, Open Link in New Window, or dragging an existing Tab out of window all results in the same behavior. No new window appears, but it is listed in the Window Menu in the toolbar.

If you move the main Mozilla window over to the primary display, you still cannot open the existing windows in the Window Menu, but now New Windows open correctly.

This was not a problem with 3.6.x. This is on a 10.6.6 Mac.