Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Since upgrading to 3.6.15 and Adobe Reader X I can't open PDF files

  • Καμία απάντηση
  • 19 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

If I try and open a PDF file get message saying problem with Adobe reader, if it is running exit and try again. However it is not running. I then get a blank screen. If I close FF next time I try to open it a message says FF is already running and I have to reboot to clear the problem. This happens on both my desktop running XP and my laptop running Vista but only since I upgraded to 3.6.15. I upgraded Adobe to Ver X a week ago and it worked fine until the latest FF update.

The problem doesn't happen in IE.