Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Getting "Reported Web Forgery" Warning on any and all ebay items. What is going on?

  • Καμία απάντηση
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 43 προβολές
more options

In selecting any item to view in ebay a forgery warning comes up. This started happening on 2/20/2011. It does not occur when using IE, only in Firefox. It happens in selecting any item in ebay.


The following is the warning that comes up on the ebay item.


"Reported Web Forgery!

This web page at vi.ebaydesc.com has been reported as a web forgery and has been blocked based on your security preferences.


Web forgeries are designed to trick you into revealing personal or financial information by imitating sources you may trust.

Entering any information on this web page may result in identity theft or other fraud."


The options provided after this are:

"Get Me Out of Here" or "Ignore this Warning"


I have noted that the web site reported in the warning (vi.ebaydesc.com) does NOT show up in the address bar when the forgery notice occurs. So I am confused as to whether the warning is accurate or not. What should I do?