Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I change the bahavior when I tab in a form? When I tab it moved down - I want it to go to the right.

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από kvlarson@gmail.com

more options

I want to tab through a form in firefox from left to right. When I tab it tabs down. I am on a Max OS X. When I use Safari it works from left to right.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

See http://kb.mozillazine.org/accessibility.tabfocus

Note: In OS X (as of 2005-01), if this preference is not explicitly set, the “Full Keyboard Access” setting in System Preferences will be honored. All builds before that date (e.g., Firefox 1.0.x) will ignore that setting.

This pref doesn't exist by default, so if you want to use it instead of the system settings then you need to create a new Integer pref with the name accessibility.tabfocus and set the value to what you want (7 is to tab through all the fields).

See also http://kb.mozillazine.org/about%3Aconfig

more options

Thank you - it worked just like you said it would work.