Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox doesn't work after upgrade to Windows 7

  • Καμία απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

After 'upgrading' from Vista to System 7, Firefox has problems opening pages called from another web page, and when I exit, I can't return to Firefox without first going into Task Manager and killing the Firefox process. The inconvenience of all this has led me to Chrome, but that browser is not supported by many sites that were written by Microsoft zealots using proprietary web development tools. Has anyone else reported problems similar to this?