Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Loud static on speakers which disappear when I mute Plugin Container for Firefox on Volume Mixer

  • Καμία απάντηση
  • 16 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

When I started my laptop this problem appeared. There is no static when I mute the speakers on Volume Mixer, which mutes Speakers, Windows Sounds and Plugin Container for Firefox.

When I only mute Plugin Container for Firefox it also silences the static.

Could the problem be here?

When I started my laptop this problem appeared. There is no static when I mute the speakers on Volume Mixer, which mutes Speakers, Windows Sounds and Plugin Container for Firefox. When I only mute Plugin Container for Firefox it also silences the static. Could the problem be here?