Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Using Firefox I cannot log into my forum. I input correct username and password but I am just represented with login. Works on IE8 or Crome and used to work on Firefox

  • 3 απαντήσεις
  • 23 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am using Windows 7 but this also happened in my Admin a/c on Vista but was Ok on ordinary user account on same computer. Now I cannot log in to my forum either in Admin or other a/c using Firefox 3.6.12

Επιλεγμένη λύση

Such behavior can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked by Firefox or an extension or blocked by security software (firewall).

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites causing problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If clearing the cookies doesn't help then it is possible that the file cookies.sqlite that stores the cookies is corrupted.
Rename (or delete) cookies.sqlite and cookies.txt, if they exist, in the Profile Folder in case cookies.sqlite got corrupted.

If that didn't help then make sure that your firewall isn't blocking cookies.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Such behavior can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked by Firefox or an extension or blocked by security software (firewall).

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

  • "Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
  • "Remove the Cookies" from sites causing problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If clearing the cookies doesn't help then it is possible that the file cookies.sqlite that stores the cookies is corrupted.
Rename (or delete) cookies.sqlite and cookies.txt, if they exist, in the Profile Folder in case cookies.sqlite got corrupted.

If that didn't help then make sure that your firewall isn't blocking cookies.

more options

Thanks for speedy reply. Worked like a dream! I cleared cache and then cleared out cookies for my forum and was able to log in OK. Phew!!! Looks like I may be able to keep Firefox as my default browser!