Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bgsound does not play from url? How can I fix this?

  • 2 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Next

more options

I play a online game and one of the options while editing our profiles is to add background music. It request's a url and when submitted saves it to the page source code. I can physical see the code but firefox refuses to play the tag

<bgsound src="http://files1.mailboxdrive.com/mp3s/g/guest/834311.mp3">

I can not edit the Html itself, so I am forced to improvise. So it comes down to my question, Is their some plugin or unknown file I need to get this to work?

The game is called ZatonQuest.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options
more options

I downloaded greasemokey and did what it suggested but I still can't get the Background music to work. I trying to get some fess-able method so myself, as well as the other users can enjoy this feature.