Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox indicates invalid security cerificate for auctionstealer, but mcafee site adviser indicates OK. Who's right?

 • Καμία απάντηση
 • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
more options

This Connection is Untrusted


You have asked Firefox to connect securely to www.auctionstealer.com, but we can't confirm that your connection is secure.

     Normally, when you try to connect securely,

sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified.

    What Should I Do?
     If you usually connect to

this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.

     Technical Details
    www.auctionstealer.com uses an invalid security certificate.

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.

(Error code: sec_error_unknown_issuer)

  I Understand the Risks
This Connection is Untrusted You have asked Firefox to connect securely to www.auctionstealer.com, but we can't confirm that your connection is secure. Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do? If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue. Technical Details www.auctionstealer.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. (Error code: sec_error_unknown_issuer) I Understand the Risks