Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

right click menu doesn't work

  • 24 απαντήσεις
  • 385 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8607 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

(This issue has been ongoing for several versions now. I've uninstalled and reinstalled, and tried safe mode.)

The right click menu, within the menu bar drop down menus, disappears as soon as I move the mouse. Making it impossible to select anything from it.

For example: I click "Bookmarks" in the menu bar and get a drop down window of all my bookmarks. I then mouse over a bookmark and right click to get the drop down menu that will let me "Open", "Open in new Window", "Open in new Tab", etc... As soon as I move the mouse, this menu disappears. I cannot mouse over it to make a selection.

If I don't move the mouse I can use the arrow keys to make a selection and then hit enter.

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options
more options

Tried it. Didn't work.

more options

You still had that problem while running in the Firefox SafeMode?

more options

Hi,

3.6.10 dutch is the first version in which I have encountered this.

The safe mode trick didn't fix it for me.

It happened while right clicking a link in a wikipedia page (I was looking for Open in a new tab).

It appears to be intermittent. After a while within one Firefox session, it went away. I have been able to reproduce a few times, but for now it's gone alltogether.

While I was experiencing the problem, I switched to Windows explorer. Much to my surprise, I couldn't use right click in explorer aswell! After the situation went away (intermittent) I could use right click in both Firefox and explorer (I know this one sounds like a UFO sighting, and maybe it's an OS problem (Vista Ultimate, Dutch), but maybe it's a Firefox problem that extends outside Firefox because of some shady Windows event hook thingy).

Hope this helps finding the bug.

more options

Yeah. It still does it in safe mode.

Unlike Bezz, mine only does it in the drop down menus, which are within the drop down menus of the "Menu Bar" (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help.

Right click works fine the rest of the time. It's only when I open something on the menu bar, and then right click on one of the selections (like you'd do to delete a bookmark).

more options

No news on this?

I'm on Ubuntu 10.10 and experience this extremely annoying bug. All the menus, and popup (right-click) menus disappear as soon as the mouse hovers over the menu.

But that is only when the bug is "active". No idea wha (de)activates the bug.

more options

Firefox 4 - Ubuntu 10.10 x64

Same bug as Bendikro. Suddenly my right click menus stop working. I right click, the menu pops up but as soon as the mouse hovers over the menu it dissapears (the menu). Restarting Firefox seems to solve the problem.

Extremely annoying!

more options

I have the same problem as vedster above except it doesn't cure itself after restarting FF or rebooting, 2.6.35-28-generic #49-Ubuntu, Mozilla firefox 4.0 canonical - 1.0. It is also not working by left clicking on a menu item (Toolbar, File, Edit), it opens the sub menu but as soon as I move the mouse it disappears. I have uninstalled all addons, but .9RC2 stills shows up as not compatible with 4.0 but it is disabled. Maybe something is lthere is casuing my problem since it was a upgrade and not a fresh install.

If I load safemode it corrects the problem. I have removed flash but still encounter the sub menu disappearing after left click and as soon as mouse movement is detected the sub menu drop down closes. I need to use keyboard after right clicking. PIA

I have also renamed the hidden mozilla folder and mozilla creates a repalcement, but FF will not start with the replacement hidden folder, so I moved the old one back and everything is fine except for the right and left mouse and submenus disappearing.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη speed32219

more options

I have the same problem. However, I thought there might be a correlation between Thunderbird and Firefox. I usually have both open. Well the menu in Thunderbird was disappearing. I closed Firefox and the menu was fine. Later the reverse happened, Firefox menu was disappearing. Closed Thunderbird and menu is fine. Curious isn't it?

more options

It is possible that Thunderbird is using an older version of one or more DLL files that Firefox is using as well and starting Thunderbird before Firefox will cause Firefox to use an older incompatible version. So try to first start Firefox and then Thunderbird to see if that works.

more options

Hello, here is the fix: Go to advanced javascript settings in ubuntu it's at Edit->Preferences->Content->Advanced (next to "Enable javascript")-> and now make sure "Disable or replace contex menus" is not selected.

)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Peter_sydar

more options

I confirm that this solution works for me. I run Ubuntu 10.10 on 64bit with FireFox 4.0.

more options

Yep, seems to be working in Ubuntu 11.04 32bit with Firefox 4.0... Thanks :)

more options

I'll take your right click and raise you a none functioning application menu, making it impossible to click file / edit etc to resolve things that way.

It stopped 'randomly'. Restarting browser didn't work, resetting computer did nothing. Couldn't alter toolbars or java through edit, or manually update.

Then looked at the update button in Ubuntu and realised I hadn't clicked that in a while. 283mb to download. About half way through, the right click returned. A minute later, still downloading, the menus began to work again. Reset the browser and then the computer, everything working fine again.

But on restarting the computer, I received an error message when coming into the desktop warning of an applet that wasn't functioning. Something called 'trash' and with ubuntu asking me if I wanted to delete it.

So my answer is, try checking for updates before deleting or reinstalling.

My question is, could this have been prompted by some form of malicious script? I've never seen the error before and was doing precisely zero messing around with settings when it occurred whilst browsing.

The only things I have installed are google search box, ABP (pop up blocked) and Flash Block. Flash bBock is currently off. Neither of the other two have ever caused any problems. I would highly recommend ABP and Flash Block to stand between your ram and all the spurious junk trying to force it's way in from the tubes.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη johnheritage

more options

This solution worked for me (Dell E6320 laptop running Firefox 5 on Windows 7 Pro) immediately:

Go to Options > Advanced > General and uncheck the "Use hardware acceleration when available"

I found it here: https://support.mozilla.com/en-US/questions/764278#question-reply

It's a pity that you might be slowing the rendering somewhat, but the tradeoff is well-worth it...

more options

I know this is the Firefox forum but I wanted to mention I am seeing this same behavior with Thunderbird 6.0 on Ubuntu 9.10. It happens intermittently but at least once per hour. Both context menus and menu bar menus disappear as soon as I move the mouse into them. Minimize/restore causes it to work normally again.

Changing "dom.event.contextmenu.enabled" from true to false did not fix it (in config editor under Edit/Preferences/Advanced). I will try setting "layers.acceleration.disabled" next.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jhmark

more options

Thunderbird 7.0.1 still has this issue. I stopped using FF since my CPU goes to 100% so often.

I have noticed that you can click on any other program then back to Thunderbird and the menus work correctly.

This is a real nuisance. It does it multiple times a day without any apparent provocation.

more options

Firefox 7, Ubuntu 11.10.

In my case right-click didn't work, restarting firefox, logging out and in didn't work, safe-mode didn't work. Multiple tabs open within one window, right-click didn't work ANYWHERE in the window (whether in the page, in the URL bar, etc.) or in any tabs.

Solution found: Open a new window (File -> New Window). Right-click to test. If successful: Move all open tabs to new window, including pinned tabs; close old window.

In my case the faulty window was the one with my pinned tabs. So I had to repin them. Hope this can work for somebody else...

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη gsxrchris

more options

Firefox 7.0.1, Ubuntu 11.10. gsxrchris' solution worked a treat. A new window solved the problem.

more options

For me the solution was to disable the Unity plug-in "Global Menu Bar integration 2.0.1". After that I had no problem.

  1. 1
  2. 2