Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

A new tab doesn't open automatically when I click on a link, even though I have ticked the box in the Tab table

  • 2 απαντήσεις
  • 32 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 160 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από yorkshirelass

more options

I have ticked boxes 1 to 4 in Tools/Options/ Tabs but I have to click on open a new tab and then click on the link to a new site. How do I configure the tab to open automatically when I click on a link ?

Επιλεγμένη λύση

The usual methods are Ctrl+click, or using the "middle" mouse "button." To have all links open in a new tab, you probably need an add-on. You can use Tools > Add-ons > Get Add-ons to start your search, or research more on this forum.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 5

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

The usual methods are Ctrl+click, or using the "middle" mouse "button." To have all links open in a new tab, you probably need an add-on. You can use Tools > Add-ons > Get Add-ons to start your search, or research more on this forum.

more options

Thank you for that information. I have now configured my mouse to use the middle wheel to open in a new tab and it works fine. Thanks again.