Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I force pop-ups being opened in a new tab

  • 1 απάντηση
  • 41 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18328 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

We've a new software which always opens a pop-up window when clicking on the Java links. The content of such a re-sizable window perfectly fits into a new tab. I'd like to force those new windows into a new tab. Pop-up blocker is active and that internal site is in the exception list. So it would be nice to have an option field for that in the general settings or in the Pop-up blocker settings. This is no bug, but could be a new feature of Firefox (like in IE). Thanks &

Kind regards, Peter Marbler

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση