Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Each time I start FF tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TonyE

more options

Each time I start FF, tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Each time I start FF, tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Επιλεγμένη λύση

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options). Go to the general panel, and in the Startup section change the option for "When Firefox starts"

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Open the Options dialog (in the menus select Tools > Options). Go to the general panel, and in the Startup section change the option for "When Firefox starts"