Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Error message appear when creating new bookmarks

 • 3 απαντήσεις
 • 19 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 35 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από yamaraion

more options

When creating new bookmarks a pop-up window appear with the following info: unload: [Exception..."Component retyrned failure code:0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIObserverService.removeObserver]" nsresult:"0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame:: chrome://trustchecker/content/trustchecker.js:: anonymous:: line 955" data:no]

The bookmark is saved at the bottom of the list but it is not possible to select folder to store bookmark. How do I fix this problem?

Επιλεγμένη λύση

I believe Trust Checker is part of Zone Alarm, to test this try disabling the Zone Alarm add-ons in Firefox to see if you can then create new bookmarks.

To disable extensions: Click the Tools menu and then select Add-ons . The Add-ons window appears.

 1. In the Add-ons window, click the Extensions panel. The list of installed extensions appears.
 2. Click the name of an extension in the list to select it.
 3. Click Disable to disable the selected extension.
 4. Click Restart Firefox .

If it does turn out to be the Zone Alarm extension causing the problem, check for any updates to Zone Alarm, if none you could report the issue to them.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

I believe Trust Checker is part of Zone Alarm, to test this try disabling the Zone Alarm add-ons in Firefox to see if you can then create new bookmarks.

To disable extensions: Click the Tools menu and then select Add-ons . The Add-ons window appears.

 1. In the Add-ons window, click the Extensions panel. The list of installed extensions appears.
 2. Click the name of an extension in the list to select it.
 3. Click Disable to disable the selected extension.
 4. Click Restart Firefox .

If it does turn out to be the Zone Alarm extension causing the problem, check for any updates to Zone Alarm, if none you could report the issue to them.

more options

It does not do it every time I try to save a Bookmark AND Bookmark save always works if I retry the save after the error message.

more options

I think the culprit is the new Zone Alarm Security Engine Add-On in FF. I have disabled it and am having no problems (yet) with bookmarking.