Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i want firefox in spanish would like to get to install full program for my wife does not speak english

  • 2 απαντήσεις
  • 22 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από rjohnson19

more options

firefox is great but does not have a way to set up other languages in tools or any where else should be a feature that would make it easy to install compleat language change

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hi aurelio.

You can install the full Spanish language (and many other locales) version of Firefox from http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

You can install the Quick Locale Switcher add-on to make it easy to switch between locales (language packs and dictionaries)

You can get those language packs and dictionaries from here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/ There doesn't seem to be a language pack for Spanish though.

more options

If you do install a 2nd language of Firefox, make sure you do a custom installation in the first installer screen and put the 2nd version of Firefox in a uniquely named folder, otherwise you will overwrite your en-US version of Firefox.